Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Με τη μαρκησία του Μάλμπορο στην… Εγνατία», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 111-113