Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Το φακελάκι», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 104-110