Είστε εδώ

Ναρ Αλμπέρτος, «Επεισόδιο», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 91-95