Είστε εδώ

Κοσματόπουλος Αλεξάνδρος, «Με του αέρα τα κύματα», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 88-90