Είστε εδώ

Μπουρναζάκης Κώστας, «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Απόσπασμα επιστολής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 176