Είστε εδώ

Διαμαντής Απόστολος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πέθανε σαν πουλάκι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 127