Είστε εδώ

Σπυριδάκης Γιώργος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο ασύγκριτος πλούτος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 112