Είστε εδώ

Διαμαντής Αδαμάντιος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και μόνο στον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 111