Είστε εδώ

Αρετάκη Μαρίνα, «Μελετήματα και δοκίμια. Φλώρα ή Λάβρα: ο χρόνος που δεν ξανακερδίζεται», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 50-63