Είστε εδώ

Νόλλας Δημήτρης, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η λατρεία του Θεού», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 120