Είστε εδώ

Καραβία Μαρία, «Ενιαυτός. Αντιγραφές. Ο άλλος Αλέξανδρος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 127-128