Είστε εδώ

Πανταζής Βασίλης, «Ενιαυτός. Ο Παπαδιαμάντης ανάμεσά μας. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος; Ο Παπαδιαμάντης στο Δημοτικό», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 137-142