Είστε εδώ

Δημητρακόπουλος Φώτης, «Ενιαυτός. †Απόστολος Γ. Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 127-129