Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Το άξιον εστί. ΙΑ΄», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 65