Είστε εδώ

Ελευθερίου Μάνος, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Αγρυπνία στην εκκλησία του Προφήτη Ελισαίου για το σκοτεινό τρυγόνι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 64-65