Είστε εδώ

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Μελετήματα και δοκίμια. Χρόνοι και χρόνος στο Ο έρωτας στα χιόνια», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 7-13