Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «Χαρά Πρεβεδώρου, Οι περιπατητές», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 36-38