Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Κριτική και επιλογές. Διονύση Μαγκλιβέρα: Η ζωή ως διαδρομή, Δοκίμια αιχμής, Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2007», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 103-105