Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Κριτική και επιλογές. Ξενοφώντας Α. Κοκόλης, Ο κόσμος του καθρέφτη στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη (σχόλια), Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 102-103