Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Γεβγένι Γεφτουσένκο, Εγκληματικά προσιτός», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 15-16