Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Yevgeny Yevtushenko]», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 14