Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Κώστα Ριζάκη: Χωρίς χρονολογία/ ένα ποίημα σε δώδεκα μέρη, Πάροδος-Ποίηση, 2004», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 137-138