Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Κώστα Ριζάκη: Ο κυρίως ναός, Ποιήματα, Πάροδος, 2006», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 136-137