Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χειρόγραφο Ζ. Καλλέργη», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 81