Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τμήμα της σελίδας του γράμματος Άλφα», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 81