Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Σημειώσεις για την σύγχρονη ελληνική ποίηση: Ορέστης Αλεξάκης», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 26-27