Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «κόσμος παράξενος», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 25