Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ου-τόπος. Μια στήλη ανεδαφική όσο και η ελεύθερη έκφραση», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 93