Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Liane Dirks, Κι ο έρωτας; Μυθιστόρημα, μετάφραση Ν. Eideneier, εκδ. University Studio Press, 2006», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 84-85, 86