Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ποιητική και ποίηση», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 79-82