Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Σε περίμενα απ’ το πρωί», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 77