Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Η αγάπη έφυγε», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 77