Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Θυμάσαι τις στιγμές που μέσα στα μάτια μας καθρεπτιζόταν]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 24