Είστε εδώ

Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Κώστα Μόντης: Τι εκόμισεν εις την τέχνην, ή μερικά βασανιστικά ερωτήματα;», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 18-23