Είστε εδώ

Καραμβάλης Δημήτρης, «Η επαλήθευση του θανάτου», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 16-17