Είστε εδώ

Ζαχαριάδου Κατερίνα, «Οι οχιές», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 12