Είστε εδώ

Ζαχαριάδου Κατερίνα, «Η συκιά», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 12