Είστε εδώ

Πατρίκιος Τίτος, «Τα πράγματα και οι ερμηνείες τους», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 9