Είστε εδώ

Πατρίκιος Τίτος, «Διανομές θανάτου», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 7-9