Είστε εδώ

Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα, «Θέλω να γράψω ένα ποίημα [II-VI]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 3-6