Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 3