Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Στάθης Κουτσούνης, Η τρομοκρατία της ομορφιάς. Ποιήματα. Μεταίχμιο 2004», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 92-93