Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Από τη θέση του συγγραφέα ή πού βρίσκεται ο συγγραφέας όταν γράφει. Β΄ μέρος», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 87-91