Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Το ασανσέρ», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 22-25