Είστε εδώ

Ιάσων Α., «Για έναν πόλεμο», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 69