Είστε εδώ

Ιάσων Α., «[Κάτω απ’ το σεντόνι]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 68