Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «Ανεμολόγιο», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 67