Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Η οργή μες στο ποτήρι]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 66