Είστε εδώ

Παπαναστασίου Γιώργος, «Μνήμη Βασίλη Φόρη», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 54