Είστε εδώ

Παπαγιαννόπουλος Σπήλιος, «Σε παραμύθιαζα», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 53